Categorieën
Actueel

Tijdschrift Trefwoord

De nieuwste artikelen uit Trefwoord, online tijdschrift over lexicografie. Inclusief het complete archief vanaf 1992.

Redactie: Roland de Bonth, Anne Dykstra, Nicoline van der Sijs en Rob Tempelaars
Mailadres: redactietrefwoord@ivdnt.org

Trefwoord is een digitaal tijdschrift voor lexicografie. Jaarlijks verschijnen er nieuwe artikelen. Het tijdschrift is in 1992 in het leven geroepen door het Matthias de Vriesgenootschap, een genootschap voor Nederlandse lexicografen. Nadat Trefwoord in 1995 van het genootschap werd losgekoppeld en vervolgens stopgezet door de uitgever in 1999, werd het een elektronisch tijdschrift dat toegankelijk werd gemaakt op de website van de Fryske Akademy.

Daarna verscheen ook De Woordenaar, de latere (1999 – 2002) nieuwsbrief van het Matthias de Vriesgenootschap, op de website van de Fryske Akademy. In 2016 is Trefwoord samen met het archief van De Woordenaar overgedragen aan het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming artikelen of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen. Informatie over het overnemen van artikelen kunt u opvragen bij redactietrefwoord@ivdnt.org

Hieronder vindt u alle verschenen artikelen uit Trefwoord (en De Woordenaar). Vul een zoekterm in of klik op de naam van een van de kolommen om op die kolom te sorteren.