Profielpagina

LinkedIn
Machteld de Vos, MPhil
Onderzoeker in opleiding

Machteld de Vos studeerde Nederlandse taal en cultuur (BA) en filosofie (BA) aan de Universiteit van Amsterdam, en Europese Literatuur en Cultuur (MPhil) aan de University of Cambridge. Voor haar bachelorscriptie combineerde zij taalkunde en logica en voerde zij een synchrone en diachrone studie uit naar de grammaticalisatie van de Nederlandse indefiniet ‘wh dan ook’. Na haar afstuderen werkte zij onder andere bij uitgeverijen en in het marktonderzoek.

In januari 2020 startte ze met haar promotieonderzoek ‘Spread the new(s)! Understanding standardization of Dutch through 17th-century newspapers’ aan de Radboud Universiteit en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), onder begeleiding van prof. dr. Nicoline van der Sijs en prof. dr. Helen de Hoop. Binnen dit project onderzoekt Machteld welke (socio)linguïstische factoren bepalend zijn bij de functionele implementatie van een standaardtaal, vanuit de hypothese dat kranten in de verbreiding van de Nederlandse standaardtaal een cruciale rol hebben gespeeld, als het eerste massamedium dat door alle sociale klassen werd gelezen.

Publicaties

 

  • de Vos, M. & van der Meulen, M. (2024). Suppressed no more: prescriptivism and the evaluation of optional variability. In N. Yáñez‐Bouza, M. Rodríguez‐Gil & J. Pérez‐Guerra (Eds.), New Horizons in Prescriptivism Research, pp. 296-318.
  • de Vos, M. & Vogl, U. (2024). “Wel iet wat verschelende, maar zó niet óf elck verstaat ander zeer wel”. On language making in early modern mono- and multilingual grammars and textbooks in the Low Countries. In: Belgian Journal of Linguistics 37, pp. 37-73.
  • de Vos, M. (2023). Het stijlboek van de weduwe: ontluikende standaardtaal in 17e-eeuwse kranten? In: Neerlandia 4, pp. 32-35.
  • de Vos, M. (2022). In Between Description and Prescription: Analysing Metalanguage in Normative Works on Dutch 1550–1650. In: Languages 2022, 7, 89. https://doi.org/10.3390/languages7020089
  • de Vos, M. (2022). ‘Deze verscheydenheyt der Voornamen’. Codification of third-person pronouns in Early Modern Dutch. Taal en Tongval 74 (1), pp. 107-146. https://doi.org/10.5117/TET2022.1.005.VOS