Categorieën
Terminologie

Organisaties

Op deze kaart vindt u een overzicht van terminologiegerelateerde organisaties in Europa.


Voor de selectie is rekening gehouden met de volgende criteria:

  • een brede terminologische oriëntatie
  • toegankelijkheid voor leden en deelnemers aan activiteiten op niet-commerciële basis
  • terbeschikkingstelling van inzichten en data
  • een website waaruit voldoende activiteit blijkt

Ontbreekt er een relevante organisatie? Laat het ons weten!