Categorieën
Terminologie

Termenlijsten

De termenlijsten zijn ingedeeld naar onderwerp volgens de
Library of Congress-classificatie.

De rubriek “Termenlijsten” wordt met zorg samengesteld maar het Instituut voor de Nederlandse Taal is niet verantwoordelijk voor de inhoud en termbeschrijvingen van deze lijsten. Raadpleging of gebruik ervan houdt in dat de bezoeker van deze webpagina zelf instaat voor de beoordeling van de volledigheid en correctheid van het hier verzamelde materiaal.

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.

 • AS6: Organisatie van verenigingen, bijeenkomsten, congressen, congresagenda’s enz. [1]
  Meertalig
  1. Congresterminologie (NED, ENG, FRA, DUI, SPA,…)
 • AS (1-945) Academies en geleerdengenootschappen [1]
 • A Algemene werken [1]
 • B 40-48: Woordenboeken [2]
  1. Een woordenboek van de filosofie (A.R. Lacey)
  2. Filosofisch woordenboek
 • B (1-5802): Filosofie (algemeen) [1]
 • BC Logica [0]
 • BD Speculatieve filosofie [0]
 • BF 31: Woordenboeken [1]
  Meertalig
  1. Science of Mind and Behaviour (NED, ENG)
 • BF 172-175.5 Psychoanalyse [1]
  Meertalig
  1. Psychoanalytisch woordenboek (H. Stroeken) (NED, DUI, ENG, FRA)
 • BF 636-637: Toegepaste psychologie [5]
  1. Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners (M. van Alphen); 225 termen
  2. Encyclopedisch woordenboek van de psychologie (P. van der Ploeg); 809 termen
  3. Groepscounseling: Begrippenlijst bij het boek ‘Groepen in focus’ (F. Hentenaar e.a.); 93 termen
  4. Inleiding in de counseling (M. van Alphen); 215 termen
  5. Psychosociale gespreksvoering Observatief luisteren in de hulpverlening (M. van Alphen); 131 termen
 • BF 1000-1389: Parapsychologie [0]
 • BF 1404-2055: Occulte wetenschappen [0]
 • BF (1-2055) Psychologie. Parapsychologie. Occulte wetenschappen [5]
 • BH Esthetica [0]
 • BJ Ethiek [0]
 • BL 1-50: Godsdienst (algemeen) [1]
  1. Glossarium (F. A. Schaeffer)
 • BL 51-65 Filosofie van religie. Psychologie van religie. Religie in relatie tot andere onderwerpen. [1]
  1. Spiritueel woordenboek
 • BL (1-2790) Godsdiensten. Mythologie. Rationalisme [2]
 • BM 1-449: Judaïsme (algemeen) [1]
  1. Woordenlijst Jodendom
 • BM (1-990): Judaïsme [1]
 • BP 1-68: Islam (algemeen) [1]
  1. Islamitische terminologie
 • BP 500-585: Theosofie [1]
  1. Sanskriet, Pali, Boeddhistische en Hindoe terminologie
 • BP 595-597: Anthroposofie [1]
  1. Lexicon Antroposofie (Henk van Oort); 239 termen
 • BP (1-610): Islam. Bahaïsme. Theosofie enz. [3]
 • BQ Boeddhisme [0]
 • BR Christendom [0]
 • BS De Bijbel [0]
 • BT Doctrinaire theologie [0]
 • BV Praktische theologie [0]
 • BX 800-4795: Katholieke kerk [1]
  1. Katholiek ABC Index
 • BX (1-9999): Christelijke kerkgenootschappen [1]
 • B Filosofie. Psychologie. Godsdienst [15]
 • CD 945: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  Meertalig
  1. Multilingual Archival Terminology (NED, ENG, DUI, FRA, …)
 • CD 973.D53: Digitalisering [1]
  1. Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten (DAVID) Woordenlijst (F. Boudrez & S. Van den Eynde)
 • CD (1-6471): Oorkondenleer. Archieven. Zegels [2]
 • CR 13: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  Meertalig
  1. International Heraldic Glossary: Complete Listing (NED, FRA, ENG, DUI, SPA, ITA)
 • CR (1-6305): Heraldiek [1]
 • CS 23-35: Genealogische lijsten, etc., voor meer dan een land of continent [3]
  1. Trefwoorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begraafboeken en andere Genealogie bronnen (André Dumont); ca. 23.000 termen
 • Meertalig
  1. Alweer een Vermeer (Stichting Genealogisch Archief Vermeer) (NED, ENG); 115 termen
  2. Genealogische termen (NED, ENG); 971 termen
 • CS (1-3090): Genealogie [1]
 • C Hulpwetenschappen van de geschiedenis [3]
 • D 204-475: Moderne geschiedenis, 1453- [1]
  1. Glossarium Tweede Wereldoorlog
 • D (1-2027): Geschiedenis (Algemeen) [1]
 • DS 611-649: Indonesië (Nederlands Oost-Indië) [2]
  1. Begrippenlijst Nederlands-Indië (Bert van der Velden); meer dan 1150 termen
  2. VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatien, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Marc Kooijmans en Judith Schooneveld-Oosterling)
 • DS (1-937): Geschiedenis van Azië [1]
 • D Wereldgeschiedenis en geschiedenis van Europa, Azië, Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, etc. [2]
  E - F Geschiedenis van Noord- en Zuid-Amerika [0]
 • G 70.212 – 70.215: Geografische informatiesystemen (GIS) [6]
  1. BGT Gegevenscatalogus
  2. DataLand gegevenswoordenboek
  3. GEO, Definities Geostandaarden (Geonovum)
  4. IMGeo gegevenscatalogus
  5. Informatiemodel Kadaster (Kadaster)
  6. Nationaal Georegister (NGR) (Geonovum)
 • G 100.5-108.5: Toponymie [1]
  1. Belgische, Nederlandse en Franse toponiemen (NED, FRA)
 • G 149-180: Reizen (Algemeen) [3]
  1. Algemeen reiswoordenboek
  2. Begrippenlijst “Toerisme”
  3. Reiswoordenboek
 • G (1-922): Geografie (Algemeen). Atlassen. Kaarten [3]
 • GB 655: Woordenboeken. Encyclopedieën [3]
  1. Waterwoordenboek (Aquo-lex); meer dan 10.000 termen
  2. Woordenlijst - Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)
  Meertalig
  1. Illustrated technical dictionary in six languages (Central Dredging Association e.a.) (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, SPA)
 • GB (651-2998): Hydrologie. Water [1]
 • GE 10: Woordenboeken. Encyclopedieën [2]
  Meertalig
  1. Algemene begrippenlijst GreenFacts. Facts on Health and the environment
  2. General Multilingual Environmental Thesaurus (GEMET)
 • GE (1-350): Milieuwetenschappen [1]
 • GV 840.7-857: Wintersporten [1]
  1. Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet (Max Dohle); 63 termen
 • GV 861-1017: Balsporten [3]
  1. Golfsportwoordenboek (J. Luitzen); 1812 termen
  2. Golfterminologie
  3. Volleybal woordenboek voor de jeugd
 • GV 1040-1060.4: Fietsen [4]
  1. Wielerjargon
  2. Wielersportwoordenboek (J. Luitzen); 2333 termen
  3. Wielerwoordenboek (Wim van Rooy e.a.); 3158 termen
  4. Wielerwoordenboek
 • GV 1060.5-1098: Atletiek [1]
  1. Atletiek en turnwoordenboek (J. Luitzen); 1889 termen
 • GV (1-1860): Recreatie. Vrije tijd [4]
 • G Geografie. Antropologie. Recreatie [4]
 • HA 17: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  1. Begrippen van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)
 • HA (1-4737): Statistiek [1]
 • HB 61-62: Woordenboeken. Encyclopedieën – Terminologie. Afkortingen. Notatie [6]
  1. Alfabetisch register economische begrippen (Marinus Kalk)
  2. Algemene economische basisprincipes (D. de Jong en C. de Lange); 396 termen
  3. De kern van de economie
  4. Economische begrippen 60 termen
  5. Kennisconsult begrippen
  6. Lycaeus Economisch Woordenboek
 • HB 615-715 Ondernemerschap. Risico en onzekerheid. Eigendom [1]
  1. Verklarende woordenlijst ondernemen
 • HB (1-3840): Theorie van de economie. Demografie [2]
 • HC 241: Europese economische integratie. Algemene werken [1]
  1. Internal Market Information System. Access2Markets
 • HC (10-1085): Economische geschiedenis en voorwaarden [1]
 • HD 30.22: Bedrijfseconomie [4]
  1. Algemene economie en bedrijfsomgeving (W. Hulleman & A. Marijs); 403 termen
  2. Basisboek bedrijfseconomie (W. Koetzier en R. Brouwers); 274 termen
  3. Bedrijfseconomie voor het besturen van Organisaties 485 termen
  4. Bedrijfseconomische-Begrippen
 • Meertalig
 • HD 38.5: Bedrijfslogistiek [2]
  1. Werken met logistiek (Visser en van Goor); 168 termen
 • Meertalig
  1. Verklarende terminologielijst voor de Logistiek (NED, ENG)
 • HD 45-45.2: Technologische vernieuwingen. Automatisering [1]
  1. Ontwerpen van technische innovaties (I. Oskam e.a.); 249 termen
 • HD 61: Risicomanagement. Risico in de industrie [1]
  1. Basisboek integrale veiligheid (W. Stol); 216 termen
 • HD 69.B7: Merknamen [1]
  Meertalig
  1. Merkenlijst (ENG-NED)
 • HD 69.C3: Bedrijfskunde [9]
  1. Basisboek Facility Management (B. Drion en H. van Sprang); 60 termen
  2. Bedrijfskunde Integraal (P. Thuis en R. Stuive); 366 termen
  3. Management begrippenlijst (Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg); 1300 termen
  4. Management jargon (FLOOR)
  5. Managementbegrippen
  6. Ondernemingsstrategie (S. Douma e.a.); 80 termen
  7. Organisatie en management (J. Marcus & N. van Dam); 248 termen
  8. Projectmanagement (R. Grit); 41 termen
  9. Salesmanagement (G. Rustenburg en A. Steenbeek); 109 termen
 • HD 108.6: Landgebruik. Planning [4]
  1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen
  2. Begrippenlijst ‘Ruimtelijke ordening’
  3. Juridische begrippen omgevingswet
 • Meertalig
  1. Verklarende woordenlijst van bestemmingsvoorwaarden (NYCPlanning) (NED, ENG, DUI, FRA, …)
 • HD 1361-1395.5: Bouw en vastgoed [3]
  1. Bouw en Vastgoedlexicon (H. Leurs); 321 termen
  2. Onroerend goed lexicon (H. Leurs); 38 termen
  3. Vastgoed begrippen
 • HD 6060: Seksediscriminatie op het vlak van werk en beroep [1]
  Meertalig
  1. One hundred words for equality (NED, ENG, DUI, FRA, …)
 • HD 6958.5-6976: Arbeidsverhoudingen [1]
 • Meertalig
  1. EMIRE Dictionary (NED, ENG, FRA, DEE, ITA, DUI, GRI, ZWE, FIN, POR, SPA)
 • HD 9710.5: Autolease en autoverhuur [1]
  1. Autolease begrippenlijst
 • HD (28-9999): Industrie. Landgebruik. Arbeid. [11]
 • HE 199-199.9: Vrachtvervoer (algemeen). Personenvervoer (algemeen) [1]
  1. Begrippenlijst “Verkeer en vervoer”
 • HE 617-720: Binnenvaart. Vervoer over binnenwater [1]
  1. Binnenvaarttaal ca. 20.000 termen
 • HE 735-943: Koopvaardij. Zeescheepvaart. Kustvervoer [1]
  1. Logistics Glossary
 • HE 1001-5600: Spoorwegen. Snelle vervoersystemen [1]
  1. Spoorwegjargon
 • HE 5614-5614.6: Verkeersveiligheid [1]
  Meertalig
  1. Verkeersveiligheidstermen (Stephen Harris en Anita van der Vorst) (NED, ENG); 1183 termen
 • HE (1-9990): Vervoer en communicatie [5]
 • HF 1-293: Handel [1]
  1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II(1914) – De Handelstaal (Jac. van Ginneken)
 • HF 5410-5417.5: Marketing. Productdistributie [4]
  1. Basisboek Online Marketing (M. Visser B. Sikkenga); 373 termen
  2. Definities marketingbegrippen
  3. Grondslagen van de Marketing (Bronis Verhagen); 300 termen
  4. Marketing Kernstof (H. Vosmer en J. Smal); 312 termen
 • HF 5549-5549.5: Personeelsbeheer [2]
  1. Arbeidsmarktmakelaars (H. van Lieshout); 259 termen
  2. Leerboek HRM (Frits Kluijtmans); 212 termen
 • HF 5667-5668.25: Accountantsonderzoek [1]
  1. Glossarium. Keuze van termen en uitdrukkingen gebruikt bij de externe controle op de openbare financiën
 • HF (1-6182): Handel [4]
 • HG 1-177: Algemene financiën [5]
  1. De begrippen van de Kredietcrisis.
  2. De Financiële Begrippenlijst aantal termen: 20.000+
  3. Financiële begrippen aantal termen: ca. 2000
  4. Financiële woordenlijst
  5. FinlerEncyclopedie van financieel-economische begrippen (Finler) aantal termen: meer dan 1.500
 • HG 1501-3550: Bankieren [1]
 • Meertalig
  1. Meertalig glossarium (ENG, NED, FRA, DU)
 • HG 3691-3769: Krediet. Schuld. Leningen [5]
  1. Hypotheek Rentetarieven – Informatie begrippen
  2. Hypotheek voor beginners, Woordenlijst A-G
  3. Hypotheek voor beginners, Woordenlijst H-N
  4. Hypotheek voor beginners, Woordenlijst O-Z
  5. Hypotheektermen van ABNAMRO 100 termen
 • HG 3752.5-3757: Inning van rekeningen. Incassobureaus [1]
  1. Termen gerechtsdeurwaarders (Reijn Retro)
 • HG 4001-4285: Financieel management. Zakenfinanciering. Ondernemingsfinanciering [1]
  1. Corporate Finance Lexicon (Boor & Croon); 638 termen
 • HG 4551-4598: Effectenbeurzen [3]
  1. Morningstar Woordenboek
  2. Woordenboek Beleggen (ABNAMRO); meer dan 500 termen
 • Meertalig
  1. Indexbeleggen (NED, ENG)
 • HG 8025: Verzekering (algemeen): Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
  1. Begrippen verzekeringen (ANWB); 60 termen
 • HG 8638 Verzekering. Per gebied of land: België [1]
  Meertalig
  1. Woordenboek Belgische verzekeringssector (NED, FRA, DUI, ENG)
 • HG 9301-9343: Ongevallenverzekering [0]
 • HG 9466: Uitvaartverzekering [1]
  1. Begrippenlijst uitvaartverzekeringwijzer 50 termen
 • HG (1-9999): Financiën [10]
 • HJ 2123-2125.5 Begroting. Inkomsten en uitgaven. België [1]
  1. Glossarium van de begroting
 • HJ 2240-5908: Inkomsten. Belastingen. Interne omzet [1]
  1. Belastingbegrippen ondernemers: A tot en met Z
 • HJ 9507-9510: Lokale financiën. Gemeentelijke financiën. Nederland [1]
  1. Begrippenlijst gemeentebegroting
 • HJ 9525.N Boekhouding van overheidsfinanciën. Accountantscontrole [1]
  1. Begrippenlijst Algemene Rekenkamer
 • HJ (9-9940): Publieke financiën [4]
 • HM 481-554: Theorie. Methode. Relaties tot andere onderwerpen [2]
  1. Begrippenlijst Grondbeginselen der Sociologie (A. L. Mok en Hugo de Jager); 247 termen
  2. Samenlevingen – inleiding in de sociologie (Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen); 154 termen
 • HM 1001-1281: Sociale psychologie [2]
  1. Psychologie en Sociologie (Ella Wijsman); 356 termen
  2. Sociale psychologie (Roos Vonk); 175 termen
 • HM (1-1281): Sociologie [2]
 • HQ 778.5-778.7: Kinderopvang. Kinderopvangvoorzieningen. Kinderdagverblijven [1]
 • Meertalig
  1. Au pair woordenlijst (NED, DUI, ENG, FRA, IT, SPA)
 • HQ (1-2044): Familie. Huwelijk. Vrouwen [1]
 • HT 390-395: Regionale ontwikkeling (socio-economische aspecten) [1]
  1. Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie (Barbara van Schijndel e.a.); 115 termen
 • HT (51-1595): Gemeenschappen. Klassen. Rassen [1]
 • HV 5800-5840: Maatschappelijke aspecten [1]
  1. Termenlijst drugs
 • Meertalig
  1. Engelse en Amerikaanse Politierangen verklaard (ENG, NED)
 • HV 7935-8025: Politie: organisatie [1]
  1. Thesaurus Politiekunde
 • HV 8031-8080: Politietaken. Beschermingsmethoden [1]
  Meertalig
  1. Politietermen (Erik Brommeijer, Huub Groenenberg) (ENG, NED)
 • HV (1-9960): Sociale pathologie. Maatschappelijk en openbaar welzijn. Criminologie [3]
 • H Sociale Wetenschappen [12]
 • JA 60-64: Woordenboeken en encyclopedieën [0]
 • JA (1-92): Politieke wetenschappen (Algemeen) [1]
 • JF 225-619: Bestuursorganen en bestuursfuncties [1]
  1. Staatsinrichting begrippen omschreven 146 termen
 • JF (20-2112): Politieke instellingen en overheidsinstellingen [1]
 • JN 1-50: Algemeen [2]
 • Meertalig
  1. GLOSSARIUM. Instellingen, beleid en uitbreiding van de Europese Unie (NED, ENG, DUI, FRA, …)
  2. Online bronnen voor het vertalen van EU-teksten (23 EU-talen)
 • JN 5701-5999: Nederland [2]
  1. Begrippenlijst. Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden
  2. Woordenlijst politiek jargon (ChristenUnie)
 • JN 6101-6371: België [2]
  1. Lexicon van de kamer
  2. Politieke terminologie in België
 • JN (1-9689): Politieke instellingen en openbaar bestuur (Europa) [3]
 • JS 6020.A-Z: België. Plaatselijk. Per provincie enz. [2]
 • Meertalig
  1. BelTerme (Fédération Wallonie-Bruxelles) (NED, FRA, DUI, ENG)
  2. Meertalige woordenlijst Vlaamse overheid (NED, ENG, FRA)
 • JS (39-8500): Plaatselijk bestuur. Gemeentelijk bestuur [1]
 • JV6012: Woordenboeken. Encyclopedieën [0]
  Meertalig
  1. JV(1-9480): Kolonies en kolonisering. Emigratie en immigratie. Internationale migratie [1]
  2. JZ (5-6530): Internationale betrekkingen [0]
  3. JZ 1161 Woordenboeken. Termen en verbindingen. Lexica [1]
   1. Buitenlands beleid: hoofdtermen in 24 talen (NED, ENG, DUI, FRA, …)
  4. JZ (5-6530): Meertalig [1]
  5. J Politieke wetenschappen [7]
  6. K 48: Encyclopedieën [1]
   1. Mensenrechtenencyclopedie (Amnesty International)
  7. K 50-54: Woordenboeken. Woorden en verbindingen [0]
  8. K 670-709: Familiale verhoudingen. Familierecht. [1]
  9. Meertalig
   1. Vocabulaire juridique multilingue comparé. Droit de la famille (NED, ENG, DUI, FRA,…) ; (404 termen)
  10. K 805-821: Nalatenschap [0]
  11. K 2110-2155: Organisatie van rechtbanken en procedure [1]
   Meertalig
   1. Collection terminologique: JUDIT (Règlements de procédure) (NED, ENG, FRA, DUI, …)
  12. K 3236-3268: Mensenrechten. Burgerlijke en politieke rechten [1]
   Meertalig
   1. Begrippenlijst grondrechten in de EU (European Judicial Network) (NED, ENG, DUI, FRA, …) (Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken)
  13. K 3661-3674: Openbare veiligheid [0]
  14. K 5000: Algemene werken [0]
  15. KJE 6032-6057: Controle op personen. Specifieke groepen. Vreemdelingen [3]
  16. Meertalig
   1. Asylum and Migration. Glossary 6.0 (NED, ENG, DUI, FRA, …)
   2. Migration. Key terms in 23 languages (Consilium) (NED, ENG, DUI, FRA, …)
   3. Vocabulaire juridique multilingue comparé. Droit des étrangers (NED, ENG, DUI, FRA,…); (241 termen)
  17. K (1-7720): Recht in het algemeen. Vergelijkend recht en eenvormig recht. Jurisprudentie [9]
  18. KJE 926.5 Woordenboeken. Termen en uitdrukkingen [4]
   Meertalig
   1. EuroVoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie (23 EU-talen); 6650 termen
   2. Glossaries of summaries (NED, ENG, FRA, DUI, SPA, POR, ITA, FIN, ZWE, GRE, DEE)
   3. IATE, de termenbank van de Europese Unie 1,4 miljoen termen
   4. Schengen / Dublin Terminologie (COTSOES Working Group for Terminology and Documentation) (NED, ENG, FRA, ITA, DUI, IJS); 1257 termen
  19. KJE (5-7975): Regionale organisatie en integratie. Vergelijkend recht [1]
  20. KJK 26: Woordenboeken. Woorden en verbindingen [1]
   Meertalig
   1. Gerechtelijke organisatie van België (NED, FRA, DUI)
  21. KJK 761-770: Nalatenschap. Successie na overlijden: Algemeen [1]
   1. Termen en begrippen uit het erfrecht en successierechten
  22. KJK 1846: Notarissen. Notariële praktijk en procedure: Algemeen [1]
   1. Woordenboek (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat)
  23. KJK 2500-2660: Nationale bestuurslichamen. Hoogste bestuurslichamen voor de staatsmacht en landsbestuur met inbegrip van de federale en deelstaatoverheden [1]
   1. SenLex Belgische institutionele regelgeving
  24. KJK 2935.F56: Administratieve en politieke indelingen. Plaatselijk, niet-gemeentelijk bestuur. Vlaanderen (regio) [1]
   1. Begrippenlijst Vlaams Parlement
  25. KJK 2935.W34: Administratieve en politieke indelingen. Plaatselijk, niet-gemeentelijk bestuur. Wallonië (regio) [2]
  26. Meertalig
   1. DEBETERM. Rechtsterminologie (Ausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft) (NED, DUI, FRA)
   2. SEMAMDY (Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV) (NED, DUI, FRA)
  27. KJK 3025-3029: Controle op personen. Specifieke groepen. Vreemdelingen [2]
   1. Lexicon vreemdelingenrecht & internationaal familierecht (Agentschap integratie en inburgering)
  28. Meertalig
   1. Woordenlijst (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen) (NED, FRA, ENG)
  29. KJK (1-4999): België [7]
  30. KKM 26: Woordenboeken. Woorden en verbindingen [11]
   1. Basisboek Recht (O. van der Roest); 288 termen
   2. Begrippen in de rechtspraak
   3. Hoofdlijnen Nederlands Recht (C. Loonstra); 344 termen
   4. Juridisch woordenboek (AMS Advocaten)
   5. Juridisch woordenboek (Uwwet)
   6. Juridische begrippen (de Rechtspraak)
   7. Juridische begrippen (Noorland Juristen)
   8. Juridische begrippenlijst (Aalberq)
   9. Juridische methoden (Harm Kloosterhuis); 145 termen
   10. Lyceus Juridisch Woordenboek Nederland
   11. Mens en recht (A. Bunthof en Y. Visscher); aantal termen: 121
  31. KKM 631-640 : Eigendom. Zakenrecht: Algemeen [1]
   1. Praktisch Goederenrecht (C. Phillips); 58 termen
  32. KKM 761-770: Nalatenschap. Successie na overlijden: Algemeen [1]
   1. Woordenlijst notariële termen
  33. KKM 842.2: Letselschade: Algemeen [1]
   1. Begrippenlijst letselschade (Hofmans)
  34. KKM 1303-1313 Arbeidscontract en dienstverband. Beëindiging van het dienstverband [2]
   1. Begrippenlijst Ontslag.net (Surplus)
   2. Ontslagterminologie
  35. KKM 1701-1710: Burgerrechtelijke procedure: Algemeen [1]
   1. Praktisch Burgerlijk Procesrecht (J. Timmermans en N. Sommers); 77 termen
  36. Meertalig
   1. Begrippenlijst vreemdelingenbeleid (NED, ENG, FRA, DUI)
   2. Immigratie- en naturalisatiedienst-vertaallijst (NED, ENG, FRA, DUI)
  37. KKM 3023: Immigratie. Naturalisatie. Procedure [0]
  38. KKM 3025-3029: Controle op personen. Specifieke groepen. Vreemdelingen [2]
   1. Begrippenlijst migratie en asiel
  39. Meertalig
   1. Begrippenlijst vreemdelingenbeleid (NED, ENG, FRA, DUI)
  40. KKM 4601-4610: Strafrechtelijke procedure: Algemeen [1]
   1. Begrippenlijst van het Openbaar Ministerie (OM)
  41. KKM (1-4999) : Nederland [9]
  42. K Recht [4]
  43. LB 5-45: Algemeen [7]
   1. Begrippen over beroep en opleiding (F. Peters, R. van den Bergh, S. Liefhebber & D. Radema); 372 termen
   2. Begrippenlijst (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie – NVAO)
   3. DUO gegevenswoordenboek (Dienst Uitvoering Onderwijs)
   4. ROSA Encyclopedie
   5. Woordenlijst Onderwijskiezer
  44. Meertalig
   1. TESE (TESE-thesaurus Europeu dos sistemas educativos) – EURYDICE (NED, ENG, FRA, DUI, …)
   2. Thematic Key Words for Special Needs and Inclusive Education. Glossary of Terms (NED, ENG, FRA, DUI, …)
  45. LB 1775-1785: Professionele aspecten van onderricht en schoolbestuur [2]
   1. Laat maar zien - Didactiek voor beeldend onderwijs (J. van Onna & A. Jacobse); 113 termen
   2. Van leertheorie naar onderwijspraktijk (T. van der Veen en J. van der Wal); 62 termen
  46. LB 2300-2430: Hoger onderwijs [9]
   1. Onderwijslexicon (KU Leuven)
   2. Studiekeuzewoordenboek
  47. Meertalig
   1. Het hogeronderwijsregister (NED, ENG)
   2. Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen – HOTNeV (INT) (NED, ENG)
   3. Nederlands – Engelse woordenlijst algemene universitaire termen (Universiteit Utrecht) (NED, ENG)
   4. NUFFIC - brief glossary (NUFFIC)
   5. Terminologielijst Avans Hogeschool (NED, ENG)
   6. UvA-Vertaallijst (NED, ENG)
   7. Woordenlijst (TU Delft) (NED, ENG)
  48. LB (5-3640): Theorie en praktijk van het onderwijs [3]
  49. LC 5201-6660.4; Aanvullend onderwijs. Volwassenenonderwijs. Voortgezet onderwijs [1]
  50. Meertalig
   1. European Adult Learning Glossary, level 1 (NED, DUI, SPA, FRA, …)
  51. LC [1]
  52. L Onderwijs [2]
  53. ML 100-109: Woordenboeken. Encyclopedieën [5]
   1. Muziektermen
   2. Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen (I. Bossuyt); 205 termen
   3. XYZ der klassieke muziek (K. Reichenfeld); 945 termen
   Meertalig
   1. Muziektermen (K. van Hage) (NED, ENG)
   2. Muziekwoordenboek (ENG-NED)
  54. ML (1-3930): Literatuur over muziek [1]
  55. M Muziek [1]
  56. N 59: Elektronische informatiebronnen [1]
   1. Nederlandse Art and Architecture Thesaurus
  57. N (1-9211): Visuele kunsten [1]
  58. NA 31: Encyclopedieën. Woordenboeken. Glossaria etc. [2]
   1. Glossarium – Inventaris van het bouwkundig erfgoed (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
   2. Verklaringen van termen, op historisch, kunsthistorisch en godsdienstig gebied
  59. NA (1-9428): Architectuur [1]
  60. ND 1288-1460: Bijzondere onderwerpen [1]
   1. Ikonen Lexicon (K. Braamhorst); aantal termen: 764
  61. ND (25-3416): Schilderkunst [1]
  62. NE 1-978: Prentproductie en graveren [1]
   Meertalig
   1. Intaglio Printmaking (J. Roelens, UGent) (ENG-NED); aantal termen: meer dan 100
  63. NE (1-3002): Drukkunst [1]
  64. NK 3700-4695: Aardewerk [1]
   1. Delfts aardewerk begrippenlijst
  65. NK (3600-9990): Andere kunsten en kunstnijverheid [1]
  66. NX 1-260: Algemeen [5]
   1. Begrippenlijst uit ZienderOgenKunst 152 termen
   2. Kunst ABC (D. Brongers & D. Raemaekers); 988 termen
   3. Kunstbus (Kunst, cultuur en design)
   4. Lexicon voor de kunstvakken
  67. Meertalig
   1. Termenlijst van de Nederlands Instituut voor Mediakunst (NED, ENG)
  68. NX (1-820): Kunst in het algemeen [1]
  69. N Schone kunsten [6]
  70. P 40.5.L35-.L352: Taalplanning [1]
   1. Taalondersteuning voor volwassen vluchtelingen (Raad van Europa) (NED, DUI, ENG, FRA, GRI, IT, SPA, TU)
  71. P 87-96 Communicatie. Massamedia [3]
   1. Communicatie Handboek (W. Michels); 237 termen
   2. Gespreksvoering. Basisvaardigheden en gespreksmodellen (H. van der Molen e.a.); 84 termen
   3. Rapportagetechniek (Elling e.a); 182 termen
  72. P 96.C69-.C692: COVID-19 pandemie, 2020-, in massamedia [1]
   1. Coronawoordenboek
  73. P 101-410: Taal. Taalkundige theorie. Vergelijkende taalkunde. [1]
   1. Verklarende lijst van gebruikte taalkundige termen en labels 119 termen
  74. P 301-301.5: Stijl. Compositie. Retorica [3]
   1. Groot Retorisch Woordenboek. Lexicon van stijlfiguren (Paul Claes en Eric Hulsens); 80 termen
   2. Lexicon van de retorica
   3. Rhetoricaal glossarium (1959) (J.J. Mak)
  75. P 305.2: Afkortingen. Acroniemen [1]
  76. Meertalig
   1. Europa Interinstitutionele schrijfwijzer. Initiaal- en Letterwoorden (NED, ENG, DUI, FRA, …)
  77. P (1-1091): Filologie. Taalkunde [6]
  78. PN 37: Encyclopedieën. Woordenboeken [1]
   1. Algemeen letterkundig lexicon (G.J. van Bork e.a.); meer dan 4.500 termen
  79. PN 2085-2091.S8: Toneelscène en accessoires [1]
   1. Woordenlijst voor theater
  80. PN (1-6790): Literatuur (Algemeen) [2]
  81. P Taal en literatuur [2]
  82. Q 1-295: Algemeen [5]
   1. Basisboek Kwalitatief Onderzoek (Baarda e.a); 236 termen
   2. Basisboek methoden en technieken (Baarda e.a); 266 termen
   3. Beroep op onderzoek (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 29 termen
   4. Cijfers spreken (J. Brinkman & H. Oldenhuis); 293 termen
   5. Dit is onderzoek! (Ben Baarda); 80 termen
  83. Q 334-342: Kunstmatige intelligentie [1]
  84. Meertalig
   1. Verklarende terminologielijst voor Kunstmatige Intelligentie (J. Vlietstra) (NED, ENG)
  85. Q (1-390): Exacte wetenschappen (Algemeen) [2]
  86. QA 1-43: Algemeen [5]
   1. Nederlands als wetenschapstaal – Wiskunde (Instituut voor de Nederlandse Taal)
   2. Woordenboek wiskunde
  87. Meertalig
   1. Mathematics - General concepts and linear algebra (International Electrotechnical Commission) (NED, ENG, FRA, DUI, …)
   2. Tweetalig Onderwijs woordenlijsten (A. Dokter) (NED, ENG)
   3. Woordenlijst Wiskunde (ENG, NED)
  88. QA 76.6-76.66: Programmeren [2]
   Meertalig
   1. Standaard verklarende woordenlijst van software testtermen (Werkgroep Glossary International Software Testing Qualifications Board) (NED, ENG)
   2. Verklarende terminologielijst voor de Software Engineering (NED, ENG)
  89. QA 76.75-76.774: Computersoftware [1]
  90. Meertalig
   1. Microsoft Language Portal (NED, ENG, ...)
  91. QA 76.575: Multimediasystemen [1]
   1. Multimedia woordenboek
  92. Meertalig
  93. QA 273-280: Kansen. Wiskundige statistiek [1]
   1. Kennisbasis Statistiek meer dan 1100 termen
  94. Meertalig
  95. QA (1-939): Wiskunde [5]
  96. QB 1-139: Algemeen [3]
   1. Encyclopedie Sterrenwacht Mercurius
   2. Sterrenkunde in Nederland (JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde)
   3. Verklarende woordenlijst astronomie
  97. QB 213-215 Tijdmeting en instrumenten voor tijdmeting [1]
   1. Zonnewijzers
  98. QB (1-991): Astronomie [2]
  99. QC 1-75: Algemeen [1]
   1. Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek) 224 termen
  100. QC 793-793.5: Elementairedeeltjesfysica [1]
   1. Begrippen uit de deeltjesfysica
  101. QC 851-999: Meteorologie. Klimatologie [2]
   1. Lexicon van weer en sterrenkunde
   Meertalig
   1. Climate Change KEY TERMS in 23 languages
  102. QC (1-999): Natuurkunde [3]
  103. QD 5: Woordenboeken [4]
   1. Begrippenlijst Nova. De lesmethode voor natuurkunde en scheikunde (studieboek) 224 termen
   2. Nederlands als wetenschapstaal – Scheikunde (Instituut voor de Nederlandse Taal)
   3. Periodiek systeem van de elementen
   Meertalig
   1. Chemische terminologie (ECHA) (23 EU-talen)
  104. QD (1-999): Scheikunde [1]
  105. QE 1-350.62: Algemeen [0]
  106. QE (1-996.5): Geologie [1]
  107. QH 91-95.59: Mariene biologie [1]
   1. Zeewoorden (Vlaams Instituut voor de zee, platform voor marien onderzoek);
  108. QH (1-705.5): Natuurlijke historie – Biologie [1]
  109. QK 1-474.5: Algemeen [5]
   1. Betekenis van Engelse wetenschappelijke namen & botanische termen (Guy de Kinder)
   2. Planten soortnamen (Guy de Kinder)
  110. Meertalig
   1. Botanische woordenlijst (ENG, NED)
   2. Multilingual illustrated dictionary of aquatic animals and plants (NED, ENG, DUI, FRA, …)
   3. Planten Encyclopedie (NED, ENG, FRA, DUI, IT, PORT, …)
  111. QK (1-989): Plantkunde [1]
  112. QL 1-355: Algemeen [4]
   1. Dierenbibliotheek
  113. Meertalig
   1. Glossarium van dierennamen (L. Ockers) (LAT, ENG, NED, DUI, FRA); aantal termen: 17.279
   2. Multilingual illustrated dictionary of aquatic animals and plants (NED, ENG, DUI, FRA, …)
   3. Waterdieren en waterplanten (Europese Commissie) (NED, DEE, DUI, ENG, FIN, FRA, GRI, IT, PORT, SPA, ZWE)
  114. QL 401 – 432: Weekdieren [2]
   1. Schelpterminologie (mollusken)
   Meertalig
   1. Conchologische termen II (D.F. Hoeksema) (NED, ENG, DUI)
  115. QL 461-QL 599.82: Insecten [1]
   1. De Vlinderstichting
  116. QL 614-639: Vissen [6]
   1. Nederlandse zoetwatervissen
   Meertalig
   1. FishBase (NED, ENG, DUI, FRA, …); meer dan 325.000 termen
   2. Multilingual Dictionary of Fish and Fish Products (NED, ENG, DUI, FRA, …)
   3. Scientific and foreign names of fishes and shellfish (NED, ENG, FRE, DUI, SPA, ITA)
   4. Soorten uit de Middellandse Zee en de Zwarte Zee
   5. Veel gevraagde vis in de EU. Een woordenlijst (NED, ENG, DUI, FRA, …)
  117. QL 671-699: Vogels [2]
   Meertalig
   1. Avibase - The World Bird Database (NED, DUI, SPA, FRA, …)
   2. Sneeuwganzen (H. van den Bijtel) (ENG, NED)
  118. QL 750-795: Gedragsleer van dieren [1]
   1. Lexicon van de gedragsbiologie (Mark Nelissen); 1053 termen
  119. Meertalig
  120. QL (1-991): Dierkunde [6]
  121. QM 1-511: Algemeen [1]
  122. Meertalig
   1. Medische termen – anatomie (ENG, NED)
  123. QM (1-695): Menselijke anatomie [1]
  124. QP 45: Vivsectie [1]
   Meertalig
   1. Verklarende woordenlijst. Wetenschappelijk onderzoek met behulp van proefdieren
  125. QP (1-981): Fysiologie [1]
  126. Q Exacte wetenschappen [11]
  127. R 5-130.5: Algemene werken [21]
   1. Begrippenlijst Medische Basiskennis (F. Verstappen); 145 termen
   2. Behandelingen
   3. Geneeskundige terminologie
   4. Gezondheidsplein
   5. Junior dokterswoordenboek (J. van Everdingen en A. van den Eerenbeemt); 2347 termen
   6. Medicijnen
   7. Medicinfoencyclopedie
   8. Medisch woordenboek voor kinderen aantal termen: 40
   9. Medisch woordenboek
   10. Medisch-technische en farmaceutische termen (J. Bruijn)
   11. Medische terminologie - uitrusting/instrumenten (J. Bruijn)
   12. Onderzoeken & Diagnoses
   13. Pinkhof Geneeskundig woordenboek
   14. Thesaurus zorg en welzijn 40.000 termen
   15. Woordenboek van medische eponiemen (T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn)
   16. Woordenboek van ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
   17. Ziektebeelden
  128. Meertalig
   1. Medisch woordenboek (NED, ENG)
   2. Woordenweb (NED, ENG, FRA); aantal termen: ca. 4000
   3. Medische (be)handelingen (ENG, NED)
   4. SNOMED CT Nederlandse editie (ENG, NED) aantal termen: meer dan 350.000
  129. R (5-920): Geneeskunde (Algemeen) [1]
  130. RA 440-RA 440.55: Gezondheidsvoorlichting [1]
  131. Meertalig
   1. Multilingual European thesaurus on health promotion (NED, ENG, FRA, DUI, …)
  132. RA 643-644.Z: Overdraagbare ziektes en volksgezondheid [4]
   Meertalig
   1. Coronavirus glossary in 7 languages (NED, DUI, ENG, FRA,…)
   2. Coronavirus: A Glossary of Terms to Help You Understand the Crisis (NED, DUI, ENG, FRA, …)
   3. Diccionari de la COVID-19 (NED, CATAL, FRA, PORT, ENG,…)
   4. IATE's COVID terminology (ENG, NED) aantal termen: 466
  133. RA 776.95 Persoonlijke gezondheid en hygiëne. Gedrag en gewoontes [1]
   Meertalig
   1. Sedentary Behavior (SBRN) (NED, ENG, FRA, DUI, GRI, ...)
  134. RA 965-1000.5: Medische centra. Ziekenhuizen. Consultatiebureaus. Klinieken. Met inbegrip van ambulancediensten, verpleegtehuizen, hospices [2]
  135. Meertalig
   1. Medische terminologie - specialismen / ziekenhuisafdelingen (Josefien Bruijn) (NED, ENG)
   2. Medische terminologie – beroepen/functies (Josefien Bruijn) (NED, ENG)
  136. RA (1-1270) Openbare aspecten van de geneeskunde [4]
  137. RC 254-282: Neoplasma’s. Tumoren. Oncologie [1]
   1. Kanker lexicon
  138. RC 321-571: Neurowetenschappen. Biologische psychiatrie. Neuropsychiatrie [3]
   1. Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie (H. van der Molen e.a.); 179 termen
   2. Lijst van fobieën
   3. Psychische klachten
  139. RC 581-951: Interne geneeskunde specialismen [1]
   1. Woordenlijst koemelkallergie
  140. RC (31-1245): Interne geneeskunde [3]
  141. RE 1-994: Oogheelkunde [1]
   Meertalig
   1. Dictionary of ophthalmology and tools (PH. en J. Zeitz) (NED, DUI, FRA, SPA, IT,…); meer dan 1500 Nederlandstalige termen
  142. RE (1-994) Oogheelkunde [1]
  143. RF 286-320: Audiologie. Gehoorstoornissen. Doofheid [1]
   1. Audiologieboek (Nederlandse vereniging voor audiologie)
  144. RF (1-547): Keel-, neus- en oorheelkunde [1]
  145. RG 133-137.6: Bevruchting. Kunstmatige bevruchting. Anticonceptie [1]
   1. Verklarende woordenlijst fertiliteitszorg (Freya)
  146. RG (1-991): Gynaecologie en verloskunde [1]
  147. RJ 499-507: Psychische stoornissen. Kinderpsychiatrie [2]
   1. Balans
   2. Over een kind met autisme (begrippen en afkortingen)
  148. RJ (1-570): Kindergeneeskunde [1]
  149. RK 301-493: Tand-, mond- en mondheelkunde. Pathologie. Ziektes [4]
   1. Moeilijke woordenlijst over het gebit
   2. Orthodontisch woordenboek
   3. Tandheelkundig woordenboek
   Meertalig
   1. Woordenlijst Engels-Nederlands voor buitenlandse tandartsen in Nederland (NED, ENG)
  150. RK (1-715): Tandheelkunde [1]
  151. RL 201-331: Hyperemie, ontstekingen, en huidinfecties [1]
   1. Termenlijst dermatologie
  152. RL (1-803): Dermatologie [1]
  153. RM 182-190: Andere therapeutische technieken zoals acupunctuur etc. [1]
   1. Alternatieve Geneeswijzen (De Helianthus)
  154. RM 666.A-Z: Specifieke medicijnen en andere stoffen, A-Z [3]
   1. Medicijnen
   Meertalig
   1. ATC & em(e)a, Pharmaceutical (ENG, NED) aantal termen: 2310
   2. Geneesmiddelen (ENG, NED)
  155. RM (1-950): Therapieën. Farmacologie. [2]
  156. R Geneeskunde [10]
  157. SF 206: Veehouderijgebouwen en milieubeheer [2]
   1. Landbouwgebouwen. Rundveehouderij (Europese Commissie) - vol. 1 (NED, DEE, DUI, ENG, FRA, GRI, IT, PORT, SPA)
   2. Landbouwgebouwen. Rundveehouderij (Europese Commissie) - vol. 2 (NED, DEE, DUI, ENG, FRA, GRI, IT, PORT, SPA)
  158. SF 294.2-297: Paardensport. Paardenshows [1]
   1. Paardenjargon
  159. SF 481-507: Gevogelte. Eieren [0]
  160. SF (1-1100): Dierfokkerij [3]
  161. SH344-SH344.8: Visserij-industrie. Uitrusting en voorzieningen [1]
   Meertalig
   1. Multilingual dictionary of fishing gear (NED, ENG, DUI, FRA, …)
  162. SH (1-691): Aquacultuur. Visserij-industrie. Hengelsport [1]
  163. SK 11 Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
   1. Handboek der Nederlandsche taal. Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. Vijfde hoofdstuk. De jagerstaal (1914) (Jac. van Ginneken)
  164. SK (1-664): Jachtsporten [1]
  165. S Landbouw [3]
  166. T 9: Woordenboeken en encyclopedieën [1]
   Meertalig
   1. Technisch E-N en N-E Woordenboek (J. Vlietstra) (NED, ENG)
  167. T55-55.3: Arbeidsveiligheid. Preventie van arbeidsongevallen. [3]
  168. Meertalig
   1. Begrippenlijsten Campagnes voor een Gezonde Werkplek (EU-OSHA) (NED, ENG, DUI, FRA, …)
   2. Gevaarsymbolen en aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten (Bureau voor Dactyloscopische Artikelen) (NED, ENG, FRA, DUI, SPA, PORT, HON, ITA, FIN, ZWE, GRI, DE)
   3. Terms found in Material Safety Datasheets (NED, ENG, FRA); 172 termen
  169. TL 1-484: Motorvoertuigen. Rijwielen [1]
   Meertalig
   1. Europees fietslexicon (NED, ENG, DUI, FRA, …)
  170. T (1-995): Technologie (Algemeen) [3]
  171. TA 345: Digitale gegevensverwerking. Computerondersteund ontwerpen [0]
  172. Meertalig
  173. TA 365-367: Akoestische techniek [1]
   1. Begrippenlijst A tot en met E (geluid en trillingen)
  174. TA 450: Glas met inbegrip van glasvezel [1]
   1. Glasvezel wiki
  175. TA (1-2040) Techniek (Algemeen). Civiele techniek (Algemeen) [3]
  176. TC 7: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
   Meertalig
   1. Hydraulic Engineering Dictionaries and Glossaries (Kennisbank Waterbouw) (NED, ENG)
  177. TC 9: Woordenboeken en encyclopedieën [0]
   Meertalig
   1. TC (1-978): Waterbouwkunde [2]
   2. TD 194.6-194.68: Milieueffectbeoordeling [2]
    Meertalig
    1. Let’s speak sustainable construction Multilingual Glossary (NED, ENG, FRA, DUI)
    2. Terminology of Life Cycle Assessment as applied to waste management (Rianne van Eldik) (ENG, NED); 184 termen
   3. TD 365: Watervoorziening voor huishoudelijke en industriële doeleinden. Beheer van waterkwaliteit. Algemeen [2]
    1. Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) (Stichting RIONED)
    2. Integraal waterbeleid
   4. TD 429.5-480.7: Waterzuivering. Waterbehandeling. [1]
    Meertalig
    1. Waterbegrippenlijst (DUI, ENG, FRA, NED, SPA)
   5. TD 878-894: Speciale milieutypes: bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, geluidsoverlast [1]
    1. Bodemverontreiniging en bodemsanering: begrippen en definities
   6. TD (1-1066): Milieutechnologie. Gezondheidstechniek. [4]
   7. TE 9: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
    Meertalig
    1. Road dictionary (PIARC) (NED, DUI, ENG, DEE, FIN, …)
   8. TE (1-450): Wegenbouwtechniek. Wegen en bestrating [1]
   9. TF 200-320: Spoorwegconstructie [1]
    1. Begrippenlijst spoortermen (J. Lambrechtsen); 320 termen
   10. TF 500-568: Bediening en beheer van spoorwegen [2]
    1. Begrippenlijst “Spoorse Begrippen”
   11. Meertalig
    1. Spoorwegwoordenboek (NED, ENG)
   12. TF (1-1620): Spoorbouw en spoortechniek [2]
   13. Meertalig
    1. Bouwkundige termen (NED, FRA, DUI)
   14. TH 1000-1725: Bouwsystemen. Met inbegrip van brandveilige constructies en betonconstructies. [2]
    1. Betonlexicon 375 termen
    2. Termenlijst bouw en constructie
   15. TH 4021-4977: Gebouwen: bouw en gebruik, met inbegrip van openbare gebouwen en woningen. [1]
    1. Woon encyclopedie allesoverhuisentuin.nl
   16. TH 5011-5701: Bouw onderverdeeld naar werkfase (bouwvakberoepen) [1]
   17. Meertalig
    1. Termen uit de bouw (vertaald door E. Brommeijer) (ENG-NED)
   18. TH 7413: Zonverwarmingstechniek [1]
    Meertalig
    1. Zonnepanelen (G. Depuydt, UGent) (ENG-NED) ; aantal termen: 15
   19. TH 8001-8601: Inrichting en decoratie [1]
    1. Schilderen – A tot Z in het verf- en behangalfabet
   20. TH (1-9745): Bouwkunde [5]
   21. Meertalig
    1. Werktuigbouw & tribologie (B. Poppen) (NED, ENG); 2743 termen
   22. TJ 163.5.A-Z Energiebesparing of -verbruik in specifieke bedrijfstakken, voorzieningen, enz. [1]
    1. Energiebegrippen uitgelegd
   23. TJ 1040-1119: Machines zonder aandrijfmotoren [1]
    1. Molenwoordenboek (B. D. Poppen); 1679 termen
   24. TJ 1075: Wrijvingsleer [0]
   25. TJ (1-1570): Werktuigbouwkunde en machines [3]
   26. TK 1-9971: Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek [1]
   27. Meertalig
    1. Nederlands computerwoordenboek (NED, ENG)
   28. TK 1001–1831: Productie van elektrische energie [0]
   29. TK 5101-6720: Telecommunicatie. Met inbegrip van telegrafie, telefonie, radio, radar en televisie. [1]
    Meertalig
    1. Verklarende terminologielijst voor de Telecommunicatie (NED, ENG)
   30. TK 5105.875.I57: Telecommunicatie. Computernetwerken. Uitgestrekt netwerk. Internet [2]
    1. Internetwoordenboek
    2. Verklarende woordenlijst online veiligheid
   31. TK 7800-8360: Elektronica [2]
    1. Verklarende terminologielijst in de Elektronica (ENG, NED)
   32. Meertalig
    1. Micro-elektromechanische systemen (MEMS) (International Electrotechnical Commission) (NED, ENG, FRA, DUI, …)
   33. TK 7871.6: Antennes (Elektronica) [1]
    1. De TeTech begrippenlijst Antennes en Propagatie
   34. TK 7885-7895: Computertechniek. Computerhardware [2]
    1. Glossarium
    2. Verklarende terminologielijst voor Computergrafiek
   35. TK (1-9971): Elektrotechniek. Elektronica. Nucleaire techniek [7]
   36. TL 1-484: Motorvoertuigen. Rijwielen [3]
    1. Het autowoordenboek – autotermen uitgelegd
    Meertalig
    1. Europees fietslexicon (NED, ENG, DUI, FRA,…)
    2. Technische woordenlijst (BMW) (NED, ENG, DUI)
   37. TL (1-4050): Motorvoertuigen. Luchtvaartkunde. Ruimtevaartwetenschap [1]
   38. TP 544-559: Wijn en wijnbereiding [5]
    1. Het wijnetiket verklaard (D. Brongers en M. Lutjenhuis); 1255 termen
    2. Lijst van vaktermen in de oenologie
    3. Wereld van wijn glossarium
    4. Wijn-woordenboek (Wijnstudio)
    5. Wijnbegrippen in gewone mensentaal (H. Hamersma); 337 termen
   39. TP 569-587: Bier [2]
    1. Bierwoordenboek
   40. Meertalig
    1. Brouwerstermen (NED, ENG)
   41. TP (1-1185): Chemische technologie [2]
   42. TR 9: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
    Meertalig
    1. Fotografie (NED, ENG, DUI, FRA, SPA); 432 termen
   43. TR 267: Digitale fotografie. Algemene werken [2]
    1. Uitleg begrippen en termen digitale fotografie
    2. Verklarende woordenlijst fotografie: A t/m Z ca. 60 termen
   44. TR (1-1050): Fotografie [2]
   45. TS 155.6 Dataverwerking. CAD/CAM-systemen [1]
   46. Meertalig
    1. Verklarende terminologielijst voor CAD/CAM (NED, ENG)
   47. TS 156-156.6: Kwaliteitscontrole [1]
   48. Meertalig
    1. EOQC-lijst van termen met de definities ervan en vertalingen (Glossary Committee van de European Organisation for Quality) (NED, ENG, FRA, DUI)
   49. TS 175: Productveiligheid [1]
    Meertalig
    1. Risk assessment (International Electrotechnical Commission) (NED, ENG, FRA, DUI, …)
   50. TS 1300-1865: Textielindustrie [1]
    Meertalig
    1. Lexicon schatkamer aan textiel- en kunststoftermen (NED, ENG)
   51. TS 1870-1935: Rubberindustrie [1]
    1. Termenlijst van oliekeerringen
   52. TS (1-2301): Productvervaardiging [5]
   53. TT 151: Herstel en reparatie [1]
    1. Kluswoordenboek
   54. TT 490-695: Kledingindustrie. Kleermaken [3]
    1. ABC van mode & styling
   55. Meertalig
    1. Glossarium modeleerkracht (IVOC) (NED, FRA, DUI, ENG)
    2. Lexique Technique de confection (AMTS) (NED, FRA, ENG, DUI)
   56. TT 950-979: Haarkappen. Cosmetiek [2]
    1. Beauty jargon
    2. Lexicon en Begrippenlijst – inhoudstoffen en uitleg
   57. TT (1-999): Handwerk. Kunsten en ambachten [3]
   58. TX 341-641: Voeding. Voedsel en voedselvoorziening [1]
    1. Culinair van A tot Z 925 termen
   59. TX 642-840: Koken [1]
    1. Gastropedia vaktechnisch glossarium
   60. TX (1-1110): Huishoudkunde [2]
   61. T Techniek [15]
   62. U 27-43: Militaire geschiedenis [2]
    1. Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal. De soldatentaal (Jac. van Ginneken s.j.)
    2. Militair woordenboek(1861-1862) (H.M.F. Landolt)
   63. U (1-900) Militaire wetenschappen (Algemeen) [1]
   64. Meertalig
    1. Militaire bevelen-landmacht (ENG, NED); 29 termen
    2. Militaire rangen–landmacht (ENG, NED)
    3. Militaire termen-landmacht (ENG, NED)
   65. UD 157-302: Tactiek. Manoeuvres. Exercitievoorschriften [0]
   66. UD (1-495) Infanterie [1]
   67. Meertalig
    1. Militaire landmacht – tanks (ENG, NED); 12 termen
   68. UE 147: Pantsers. Gepantserde cavalerie. Gemechaniseerde cavalerie. [0]
   69. UE (1-500) Cavalerie. Pantsers [1]
   70. Meertalig
    1. Militaire termen – luchtmacht (ENG, NED)
   71. UG 622-1435: Luchtmachten. Luchtoorlog. [0]
   72. UG (1-1525) Militaire techniek. Luchtmachten [1]
   73. UH 201–515: Militair geneeskundige dienst [1]
    1. Woordenlijst AMV
   74. UH (20-910): Andere krijgsmachtdelen [1]
   75. U Militaire Wetenschappen [5]
   76. V 23: Woordenboeken. Encyclopedieën [1]
    Meertalig
    1. Militaire termen – zeemacht/marine (NED, ENG)
   77. (V 1-995): Nautische wetenschap (Algemeen) [1]
   78. VK 541-547: Zeemanschap [5]
    1. Vaartips Nederland (scheepvaarttermen en scheepvaarthistorie)
    2. Zeemans–woordenboek (J. van Lennep)
    3. Zeemanstaal. Handboek der Nederlandsche taal, Deel ll. De sociologische structuur onzer taal ll (Jac. van Ginneken s.j.)
    4. Zeiltermen (Francois la Riviere)
    5. Zeiltermen: van A tot Z aantal termen: 213
   79. VK (1-1661): Navigatie. Koopvaardij [1]
   80. VM 431: Vissersschepen [1]
    Meertalig
    1. Multilingual dictionary of fishing vessels and safety on board (NED, ENG, DUI, FRA, …)
   81. VM 595-989: Maritieme techniek [2]
    1. Skipperstaal, lexicon van de Friese schipperij 1850-2000 (K.F. Gildemacher, K. Jansma en J. Kuipers)
    2. Woordenlijst – Scheepsbouw
   82. VM (1-989): Scheepsbouwkunde. Scheepsbouw. Maritieme techniek [2]
   83. V Nautische Wetenschappen [3]
   84. Z 242.9-264.5: Drukpraktijk [3]
    1. Grafisch woordenboek
    2. Handboek grafische technieken (Thony’s proefpers)
    3. Woordenboek printer & inktcartridges termen
   85. Z 264.7: Veiligheidsdruk [2]
    1. PRADO Woordenboek -Lijst van frequent gebruikte termen en formuleringen in alle ondersteunde talen
    2. Raad van de Europese Unie PRADO Glossarium
   86. Z 266-275: Boekbinden. Boekversiering [1]
    1. Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden (W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert, J.A. Szirmai)
   87. Z (116-659): Boekindustrie en -handel [3]
   88. Z 666.5: Informatie-organisatie [1]
    1. EAR begrippenlijst (begrippen gebruikt in de EAR – Enterprise Architectuur Rijksdienst) (Rijksoverheid)
   89. Z (662-1000.5): Bibliotheken [1]
   90. Z 1037: Boeken voor kinderen en jongeren [1]
    1. Genrethesaurus kinderboeken
   91. Z (1037-1038): Boeken voor bijzondere categorieën van personen, instellingen enz. [1]
   92. ZA 4050-4480: Elektronische informatiebronnen [12]
   93. Meertalig
    1. Avalon (NED, ENG, FRA)
    2. Bab.la
    3. dict.cc
    4. Eurotermbank
    5. Free dictionary by Farlex
    6. GentVertaalt
    7. Glossary Links
    8. Langtolang Multilingual Dictionary
    9. Lexicool 8000 woordenboeken en glossaria in 70 talen
    10. Look Way Up
    11. The Translator’s Home Companion
    12. Woordenlijsten voor vertalers
   94. ZA (3038 – 5190): Informatiehulpbronnen (Algemeen) [1]
   95. Z Bibliografie. Bibliotheekwetenschap. Informatiebronnen (algemeen) [4]