Categorieën
Woordenboeken

elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

De elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) is een digitaal doorzoekbare verzameling van oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken.

Categorieën
Woordenboeken

Dialect­woordenboeken

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) stelt online dialectwoordenboeken beschikbaar in twee verschillende applicaties: de Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD) en de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND).

Categorieën
Woordenboeken

Woordenboek van Nieuwe Woorden

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) verzamelt en beschrijft nieuwe woorden, neologismen. Neologismen worden op verschillende manieren gevormd en sommige nieuwe woorden raken ingeburgerd. Die worden beschreven in woordenboeken, zoals het Woordenboek van Nieuwe Woorden (WNW) en het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW).

Categorieën
Woordenboeken

Woordenboek der Nederlandsche Taal

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) is het grootste historische woordenboek ter wereld. Het beschrijft de betekenis en geschiedenis van honderdduizenden woorden uit het geschreven Nederlands van 1500 tot 1976

Categorieën
Woordenboeken

Vroegmiddel­nederlands Woordenboek

Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) is een historisch wetenschappelijk woordenboek van het 13e-eeuwse Nederlands: het beschrijft de woordenschat uit de periode 1200-1300. Het bevat circa 25.000 trefwoorden en ongeveer 26.000 citaten.

Categorieën
Woordenboeken

Middel­nederlandsch Woordenboek

Het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) beschrijft de woordenschat van het Nederlands dat tussen 1250 tot 1550 werd gesproken in het gebied dat samenvalt met het huidige Nederland en Vlaanderen.

Categorieën
Woordenboeken

Woordenboek der Friese Taal

Het Wurdboek fan de Fryske taal (WFT) beschrijft het Nieuwfries van 1800 tot en met 1975 en bevat ruim 120.000 trefwoorden. Dit 25-delige wetenschappelijk beschrijvend woordenboek is gemaakt door de Fryske Akademy. De digitale versie is medio 2010 aan de Historische Woordenboeken online toegevoegd.

Categorieën
Woordenboeken

Oudnederlands Woordenboek

Het Oudnederlands Woordenboek (ONW) is een wetenschappelijk woordenboek dat het oudste Nederlands beschrijft van circa 500 tot 1200. In het woordenboek zijn alle bronnen opgenomen die (deels) Oudnederlands van karakter (kunnen) zijn. Het ONW bevat ruim 9000 trefwoorden en circa 30.000 citaten. De citaatteksten zijn vertaald in modern Nederlands.

Categorieën
15eeuwen

Zoeken in woordenboeken

Zoek in 15 eeuwen Nederlands in de woordenboeken van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Categorieën
Woordenboeken

Europees woordenboek­portaal

Het European Dictionary Portal is een woordenboekportaal dat academici, vertalers, leraren en taalliefhebbers helpt om de weg te vinden naar goede online woordenboeken van Europese talen.

Categorieën
Woordenboeken

Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten

De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten (DSDD) is een online dialectportaal van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten.

Categorieën
Woordenboeken

Historische woordenboeken

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) stelt vijf wetenschappelijke historische woordenboeken via één zoekapplicatie gratis online beschikbaar voor onderzoekers, docenten, studenten en andere belangstellenden. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976, en de Friese woordenschat van 1800 tot 1975.

Woord of citaat gevonden dat in onze historische woordenboeken ontbreekt? Meld het ons via het formulier.

Categorieën
Woordenboeken

Vertaal­woordenschat

De Vertaalwoordenschat is een applicatie voor tweetalige woordenboeken. Het gaat om Nederlands – Nieuwgrieks v.v., Nederlands – Portugees v.v. en Nederlands – Estisch (Ests). Andere talen zullen volgen. Deze woordenboeken voor talen die wel relevant zijn maar commercieel niet snel gemaakt zouden worden, zijn gemaakt in opdracht van de Commissie Lexicografische Vertaalvoorzieningen.

Categorieën
Woordenboeken

Etymologische woordenboeken

Op het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT, toen nog INL) maakten we het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN). Daarnaast hosten we etymologiebank.nl: een website met alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands verzameld.

Categorieën
Woordenboeken

Beschrijving van de woordenschat

Op het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) wordt zowel de historische als de hedendaagse woordenschat beschreven, bijvoorbeeld in woordenboeken. Dat gebeurt op verschillende manieren, omdat iedere tijd zijn eigen bronnen heeft.

Categorieën
Woordenboeken

Definities en semagrammen

In het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) staan naast woordbetekenissen ook semagrammen. Een semagram is een structuur waarin extra, meestal encyclopedische, informatie over een woord staat.

Categorieën
Woordenboeken

Woord­combinaties

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) houdt zich in het project Woordcombinaties bezig met de verschillende combinaties die woorden kunnen aangaan met andere woorden. Het project zal bestaan uit een database en een onlineapplicatie en is vooral nuttig voor NT2-leerders: mensen die Nederlands leren als tweede taal.

Categorieën
Woordenboeken

Algemeen Nederlands Woordenboek

Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) is een online woordenboek van modern Nederlands vanaf 1970. Het ANW beschrijft het algemene Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en het Caribisch gebied en richt zich vooral op geschreven taal.